Τρίτη 22 Απριλίου 2008

EΚΤΟΣ ΚΥΟΤΟ Η ΕΛΛΑΔΑ


Εκτός Κιότο η Ελλάδα, καθώς η Επιτροπή Συμμόρφωσης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή δεν έκανε δεκτά τα στοιχεία που προσκόμισε το ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με το σύστημα μέτρησης των αερίων θερμοκηπίου που εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης στη συνεδρίαση της 17ης Απριλίου έκρινε πως η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο σε ό,τι αφορά ζητήματα όπως η κατάρτιση του προσωπικού και η αξιόπιστη λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος Καταγραφής των ρύπων.

Η χώρα μας καλείται να υποβάλει νέο σχέδιο εντός τριών μηνών, το οποίο θα συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Εφόσον γίνει δεκτό, η Ελλάδα θα ενταχθεί στους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου και οι ελληνικές βιομηχανίες θα μπορέσουν να συμμετέχουν στο εμπόριο δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου.

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008

ΔΙΚΑΙΩΜΑ: ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
http://www.petitiononline.com/syn0803/petition.html

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2008

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008

ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΤΥΠΟΣ
Eκδίδεται επί χρήμασι ... από αυτό το Σάββατο
Ας τους δοκιμάσουμε. Ας το πάρουμε ανάποδα.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

Διαψεύδει ο Επίτροπος κ. Δήμας τους ισχυρισμούς για κοινοτική χρηματοδότηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με κάυση άνθρακα στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας


"Για μονάδες άνω των 300 MW η Επιτροπή προτείνει αξιολόγηση της τεχνολογίας δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα"

Απάντηση στον Δ. Παπαδημούλη

‘‘Στην Επιτροπή δεν έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2000-2006 το έργο της κατασκευής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχής Αστακού’’. ‘‘Η έκδοση άδειας κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα υπάγεται στην αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους εφόσον πληρούνται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ’’. Αυτά απαντά ο αρμόδιος Επίτροπος για το Περιβάλλον κ. Δήμας στον Δ. Παπαδημούλη.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ, με την ερώτησή του, ζητούσε να πληροφορηθεί για το ενδεχόμενο δημιουργίας από την Edison Ellas μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 600W με τη χρήση λιθάνθρακα, καθώς η εταιρεία Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε έχει ζητήσει από το ΥΠΕΧΩΔΕ την άδεια ώστε να πραγματοποιηθούν στη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή Αστακού επενδύσεις που, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, απαγορεύεται να πραγματοποιηθούν.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος κ. Δήμας τονίζει πως δεν έχει υποβληθεί προς χρηματοδότηση η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στον Αστακό και πως ‘‘η Επιτροπή προωθεί τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές’’. Επίσημαίνει ότι ‘‘η έκδοση άδειας κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα υπάγεται στην αρμοδιότητα των αρχών του κράτους μέλους εφόσον πληρούνται οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση, βάσει της οδηγίας για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής, επιστροφής δικαιωμάτων για τις ποσότητες CO2 που εκπέμπονται από εγκαταστάσεις καύσης ισχύος μεγαλύτερης από 20 MW (Μεγαβάτ).’’

O Επίτροπος κ. Δήμας καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι ‘‘για την κατασκευή, κατά τα επόμενα έτη, νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, η Επιτροπή θα προτείνει να αξιολογηθεί η ετοιμότητα της τεχνολογία δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα για μονάδες ισχύος άνω των 300MW, ώστε να διαπιστωθεί ήδη από σήμερα η τεχνική εφικτότητα του εκ των υστέρων εξοπλισμού των εν λόγω σταθμών στο μέλλον με συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα’’.

Αναφερόμενος στο ζήτημα ο Δ. Παπαδημούλης δήλωσε:

“Όταν όλη η Ευρώπη μιλά και πράττει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ανάγκη περιορισμού της χρήσης ορυκτών καυσίμων, μεταξύ αυτών και λιθάνθρακα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές κωφεύουν και, κινούμενες στην αντίθετη κατεύθυνση, δρομολογούν μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 600W με τη χρήση λιθάνθρακα!”

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2007

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007